درد های عضلانی را با این کیف ها درمان کنید

اگرچه کیف مدرسه به عنوان روشی مناسب برای حمل کتاب و سایر مواد آموزشی از جمله اقلام غذایی دیده می‌شود، اما اعتقاد بر این است که کیف زنانه دوشی چرم به کمر و سایر مشکلات اسکلتی عضلانی در کودکان مدرسه‌ای کمک می‌کند.
این مطالعه با هدف تعیین شیوع کمردرد و سایر دردهای اسکلتی عضلانی و توصیف رابطه آنها با استفاده از کیف مدرسه در دانش آموزان انجام شد.

این مطالعه توصیفی مقطعی با شرکت 532 دانش آموز از شش مدرسه ابتدایی با میانگین سنی 13.6 سال انجام شد. آنالیزها شامل آزمون مجذور کای، آزمون t مستقل، تحلیل رگرسیون و آزمون روند کیف صندوقی چرم در بین گروه‌های مرتب شده بود.

کوله پشتی رایج ترین نوع کیف مدرسه بود و بچه های کوچکتر کیف های سنگین تری حمل می کردند. دانش‌آموزان شهری جوان‌تر بودند، کیف‌های سنگین‌تری حمل می‌کردند و نسبت به دانش‌آموزان روستایی کمتر از وزن کیف مدرسه شکایت داشتند.
حدود 30.8 درصد از دانش‌آموزان، کیف‌های مدرسه‌ای که بیش از 10 درصد وزن بدن آنها بود، حمل می‌کردند. حدود 88.2 درصد از مردمک‌ها درد بدن به‌ویژه در ناحیه گردن، شانه‌ها و قسمت بالایی پشت را گزارش کردند با استفاده از کیف چرم زنانه گرد میتوانید بهبود یابید.
حدود 35.4 درصد از کودکان گزارش کردند که حمل کیف مدرسه دلیل درد اسکلتی عضلانی آنها بوده است. شیوع کمردرد 37.8 درصد بود.
ارتباط معنی داری بین کمردردو روش حمل کیف (0001/0< )، مدت طولانی راه رفتن (نسبت شانس 2.67، 95% فاصله اطمینان (CI): 1.38-5.16) و زمان صرف شده در حالت نشسته بعد از مدرسه (p = 0.02). فقط 19 درصد در مدرسه کیف چرمی دست دوز در کمد داشتند.
 • منابع:
  1. Musculoskeletal pain and school bag use
 • تبلیغات: 
  1. مبلغ عیدی کارگران و بازنشستگان در سال جدید اعلام شد.
  2. استفاده شکارچیان از کابل برای شکار حیوانات
  3. ساخت اولین موشک با استفاده از لوله پلاستیکی
  4. راز های جالبی در مورد روغن کنجد آشکار شد!