چالش مقنعه ساده مشکی برای تازه مسلمانان کوبایی

در فضاهایی که عمدتا مسلمان نیستند، همچنان مقنعه ساده مشکی چالش برانگیز است.

او علی‌رغم آن ناامیدی‌ها ادامه می‌دهد و به خود یادآوری می‌کند که داشتن حجاب عبادتی است که او به خدا انجام داده است.

صدیقه امات الله مومین، دانشجوی 19 ساله در کالج جامعه سانتا مونیکا در کالیفرنیا، به عنوان یک هم حجابی، این دوراهی های درونی را درک می کند.

ده ها سال بعد، رضا شاه پهلوی در ایران که مورد حمایت غرب بود، ممنوعیت حجابمقنعه موسوم به کشف حجاب را وضع کرد.

چند دهه به بعد، زنان برای اعتراض به حکومت فاسد شاه، شروع به پوشیدن حجاب کردند یا توسط اعضای مرد خانواده مجبور به پوشیدن حجاب مقنعه شدند.

در همین حال، در هند، دادگاه عالی در مورد ممنوعیت پوشش سر در کارناتاکا اختلاف نظر داشت و این تصمیم را به رئیس قاضی ارجاع داد و اساساً این ممنوعیت باقی ماند.

در سال 2010، فرانسه پوشش تمام صورت یا نقاب را که برخی از زنان مسلمان می پوشند، ممنوع کرد.

مقنعه

در 30 مارس، سنای فرانسه به عنوان بخشی از لایحه بحث برانگیز جدایی طلبی، به ممنوعیت پوشیدن حجاب افراد زیر 18 سال رای داد.

مجلس سنای فرانسه به «منع در فضای عمومی هرگونه علامت مذهبی آشکار توسط خردسالان و هرگونه لباس یا لباسی که نشان دهنده درونی کردن زنان بر مردان باشد» رأی داد. این رای با خشم و انتقاد مواجه شده است.

این خبر تنها چند هفته پس از روز جهانی حجاب مقنعه (WHD) در 1 فوریه منتشر می‌شود، به‌منظور قدردانی از میلیون‌ها زن مسلمان که حجاب را انتخاب کرده‌اند و زندگی متواضعانه‌ای دارند.

زاده فکر این جنبش، نظم خان، ساکن نیویورک است که با دعوت از زنان (مسلمانان غیر حجابی غیر مسلمانان) برای تجربه حجاب به مدت یک روز، این ایده را به عنوان ابزاری برای تقویت تساهل و تفاهم مذهبی مطرح کرد.

برای بسیاری از مردم، حجاب مقنعه نماد ظلم و ستم و جدایی است.

نظما امیدوار است با گشودن مسیرهای جدیدی برای تفاهم، با برخی از مناقشات پیرامون چرایی انتخاب زنان مسلمان برای پوشیدن حجاب مقنعه مقابله کند.

در اینجا، شش زن به GLAMOR UK می‌گویند که چرا حجاب مقنعه را انتخاب می‌کنند، و یک زن درباره چرایی عدم حجاب صحبت می‌کند.