استفاده از جک برقی بلوم در دکوراسیون نمایشگاهی لندن سوژه خبری شد

جک برقی بلوم از محافظ جریان بیش از حد به عنوان مکانیزم محدود کننده گشتاور و از کلاچ ترمز الکترومغناطیسی به عنوان مکانیزم ترمز بی قدرت استفاده می کند و بنابراین جک برقی خودرو بدون منبع تغذیه بی فایده خواهد بود.

همانطور که ماشین در خارج از منزل رانده می شود، ظرفیت ذخیره سازی انرژی الکتریکی باتری پس از مدت زمان طولانی شارژ و دشارژ کمتر و کمتر می شود.

علاوه بر این، منبع تغذیه، محافظ جریان بیش از حد، و کلاچ ترمز الکترومغناطیسی نیاز به استفاده از نیروی الکتریکی دارند (به ویژه نیاز به ولتاژ بالا در زمان راه اندازی).

جک برقی خودرو در شرایط کم باتری یا ولتاژ ناکافی غیر قابل کار خواهد بود و کاربران از وضعیتی که محفظه بلند می شود و نمی توان آن را پایین آورد دیوانه خواهند شد.

در اصل کارکرد جک ماشین برقی معمولی، یک منبع تغذیه (معمولاً یک موتور DC) نصب شده در جک توسط یک مکانیسم عقب‌افتادگی کند می‌شود و سپس یک پایه تلسکوپی به سمت پایین کشیده می‌شود تا محفظه در مقابل آن بالا برود.

هنگامی که منبع تغذیه معکوس می شود، پایه تلسکوپی به سمت بالا جمع می شود تا به آرامی از محفظه پایین بیاید.

جک

در حین استفاده، جک برقی ماشین الکتریکی بار سنگینی را حمل می کند، به طوری که یک مکانیسم محدود کننده گشتاور که برای محافظت از اضافه بار استفاده می شود، عموماً در قسمت ماشین آلات جک نصب می شود و مکانیزم محدود کننده گشتاور برای متوقف کردن انتقال نیرو در زمان وقوع اضافه بار، بیکار خواهد بود.

که می توان از مکانیسم انتقال مانند موتور و مکانیزم عقب ماندگی در جک محافظت کرد تا از خرابی ها و آسیب های ناشی از اضافه بار جلوگیری شود.

در عین حال، جک برقی همچنین شامل یک مکانیسم ترمز بدون قدرت برای ترمز کردن مکانیسم انتقال جک بلافاصله هنگامی که جک ماشین الکتریکی در ارتفاع از پیش تعیین شده متوقف می شود، می شود و جک ماشین الکتریکی در ارتفاع از پیش تعیین شده باقی می ماند تا از تصادفات جلوگیری شود

با این حال، مکانیسم محدود کننده گشتاور و مکانیسم ترمز بدون قدرت جک برقی ماشین الکتریکی معمولی معمولاً دو دستگاه جداگانه هستند.